top of page

Elever har fri tillgång

till DN skola!

För att få tillgång till DN.se behöver du begära en länk på

 

skola.dn.se/elevinstruktioner 

Mailadressen du ska använda är din skolmail:  användarnamn@elev.fryshuset.se 

Skola:

Fryshuset Gymnasium och Grundskola 

bottom of page